Privacy Policy

Privacy AVG

Solutiontouch vindt jouw privacy erg belangrijk. jouw gegevens worden dan ook op een veilige manier verwerkt en gebruikt, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat welke gegevens ik verzamel en waarvoor ik deze gebruik. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten zijn. Voor overige vragen over je privacy kan je me altijd benaderen.

Persoonsgegevens 
Solutiontouch verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Solutiontouch verwerkt enkel administratieve gegevens, persoonlijke gezondheid gegevens worden niet bewaard. U bent zelf verantwoordelijk melding te maken van eventuele gezondheids problemen die een massage niet toestaat, hier zal naar gevraagd worden.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Doel 
Solutiontouch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen in verband met uitvoeren van diensten
 • Informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Adres gegevens voor eventuele facturatie indien gewenst.
 • Afhandelen van betalingen
 • Uitvoeren van behandelingen
 • Solutiontouch is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens zoals uw naam verkrijgen via onze sociale media in kwestie en kan communicatie via dit medium plaatsvinden.

Delen 
Solutiontouch wil jouw privacy waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en gezondheidsgegevens. Daarnaast zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toestemming hebben tot jouw gegevens. Als enige massagetherapeute bij Massagepraktijk heb ik alleen toegang tot de gegevens. Via mijn website maakt u gebruik van een contact formulier of nieuwsbrief, hiervoor wordt gebruik gemaakt van programma’s die door derden beschikbaar gesteld zijn.

Solutiontouch deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar margriet@solutiontouch.nl.  Solutiontouch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bewaartermijn 

Solutiontouch bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.  Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt (eventueel via uw account) zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren, wilt u niet meer op de hoogte gehouden worden, zullen uw gegevens direct verwijderd worden indien u zich hiervoor afmeld. U kunt u ten alle tijde weer opnieuw aanmelden.

Beveiliging 
Solutiontouch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met Solutiontouchkan je mij als volgt bereiken:
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 61579076
Telefoonnummer: 06 41474313
E-mailadres: margriet@solutiontouch.nl